Una in diversitate diversitas in unum
(Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności)

Harmonogram

Harmonogram wystąpień

9:30 – Otwarcie „Supermarketu kultury” (prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego).
9:40-10:00 – Wykład plenarny (niespodzianka).

Sekcja I – „Supermarket kultury” a jednostka /sala 416
10:10-10:30 – mgr Christine Maria Przybyła (Uniwersytet Jagielloński), „Supermarket kultury” jako źródło stresu. Trauma wyboru i lęk przed obcością.
10:30-10:50 – mgr Marta Sukiennik (Uniwersytet Jagielloński), Ruch Slow – kolejny produkt w supermarkecie kultury czy trend sprzyjający różnorodności?
10:50-11:10 – dr Malwina Rolka (Uniwersytet Śląski), Mit jednostki wobec mechanizmów ideologii społeczeństwa masowego.
11:10-11:30 – dr Justyna Pilarska (Uniwersytet Wrocławski), Globalizacja versus radykalizm islamski: o edukacyjnym potencjalne kultury popularnej na przykładzie Bośni i Hercegowiny.
11:30-11:50 – mgr Artur Patrzylas (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zanurzenie człowieka w „morzu” kultury popularnej.
11:50-12:00 – dyskusja

12:00-12:40 – przerwa (prezentacja osobista posterów)

Sekcja II – „Supermarket kultury” a sztuka i organizacja /sala 416
12:40-13:00 – dr Edyta Żyrek (Uniwersytet Jagielloński), Od sztuki w sieci do sztuki sieci.
13:00-13:20 – dr Małgorzata Puto (Uniwersytet Śląski), Przestrzeń czas i mente locale jako czynniki porządkujące kulturowy chaos (na przykładzie współczesnej literatury włoskiej).
13:20-13:40 – mgr Wojciech Paszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa.
13:40-14:00 – mgr Patryk Kaczmarek (Uniwersytet Jagielloński), Solidarność - kluczowe pojęcie we współczesnej edukacji wielokulturowej.
14:00-14:20 – mgr Katarzyna Ból (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Globalny rynek dzieł sztuki.
14:20-14:30 – dyskusja

14:30-15:00 – Przerwa (prezentacja osobista posterów)

Sekcja III – „Supermarket kultury” a media i narodowość /sala 416
15:00-15:20 – dr Karolina Czerwiec, prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Seksualność człowieka prezentowana w mediach a poglądy nauczycieli i studentów biologii na kwestie płciowości.
15:20-15:40 – dr Katarzyna Kopecka-Piech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Nowe media jako kreator kultury innowacyjności.
15:40-16:00 – mgr Klaudia Koniecko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Youtuberzy jako kreatorzy kultury. Wpływ vlogów na młode pokolenie internautów.
16:00-16:20 – dr Tomasz Michał Korczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Media jako źródło wytwarzania i dystrybucji stereotypów narodowych.
16:20-16:40 – mgr Andrzej Jurkun (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wielokulturowość na prowincji.
16:40-16:50 – dyskusja

16:50-17:10 – Kultura, Jednostka, Media … - konstatacje młodego pedagoga
17:10 – Zamknięcie „Supermarketu kultury”

Sekcja IV – „Supermarket kultury” w posterach
Ekspozycja posterów (sala 411):
9:00-15:30

Możliwość prezentacji osobistej (sala 416):
12:00-12:30
14:30-15:00
Prezentacja po 10 min

Zakwalifikowani:
  1. mgr Katarzyna Księżopolska (Uniwersytet Łódzki), Kreowanie społeczeństwa wielokulturowego. Ku nowym wyzwaniom edukacji międzykulturowej.
  2. mgr Monika Bujak (Uniwersytet Rzeszowski), Poszukiwanie własnej tożsamości w „globalnej wiosce”.
  3. lic. Marek Nawrot (Uniwersytet Śląski), Uniformizacja kultury masowej na przykładzie teledysków współczesnych artystów sceny muzyki rozrywkowej.
  4. mgr Ewa Pietruszka (Uniwersytet Jagielloński), Małżeństwo i kohabitacja.
  5. lic. Agnieszka Kudelska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Media nową sceną narodową dla mniejszości.
  6. lic. Paulina Żmijowska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Miejsce jednostki w przestrzeni social media (supermarketu kultury).
  7. mgr Aleksandra Rataj (Uniwersytet Jagielloński), Konwersja religijna we współczesnej Polsce jako jeden z przejawów supermarketu kultury.
  8. lic. Katarzyna Nosek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dyskurs o wychowaniu wielokulturowym dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie Przedszkola Artystyczno – Teatralnego „ Dorotka” w Olsztynie.
  9. mgr Mateusz Kofin (Akademia Ignatianum w Krakowie), Różnorodność jako narzędzie w drodze do „hegemonii kulturowej” w pismach Antonio Gramsciego.
  10. lic. Katarzyna Chylińska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – analiza i recepcja wybranych audycji Telewizji Polskiej.